Integritetspolicy

Denna integritetspolicy redovisar hur Aktiva Seniorer Örnsköldsvik behandlar din personliga information i vår verksamhet. Denna policy gäller fr o m införandet av EU:s dataskyddsdirektiv. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU. Läs mer»

Personuppgiftansvar

Styrelsen för Aktiva Seniorer Örnsköldsvik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter, som behandlas enligt denna policyVilken information vi samlar in vid medlemskap

Föreningen samlar in och använder personlig information från medlemmar.
Personuppgifterna som behandlas avser följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Syfte med personuppgiftsbehandlingen beträffande medlemmar

Personuppgifterna i medlemsregistret behandlas med följande syfte:

 • Medlemsregister hålls för att uppfylla våra åtaganden gentemot våra medlemmar

Hur vi använder informationen från medlemmar

Personuppgifterna i medlemsregistret kommer att behandlas enligt följande:

 • Kallelse till årsmöte och andra medlemsmöten
 • Information om föreningen och event relevanta för medlemmar
 • Årlig förnyelse av medlemskap, samt efterföljande påminnelser
 • Tillgång till medlemsregistret har styrelsen och valberedningen
 • Personuppgifter hanteras digitalt och på papper
 • Vid avslutat medlemskap raderas personens uppgifter

Övrigt

På vår hemsida finns under rubriken ”Medlemsansökan” en samtyckesruta där ny medlem kan godkänna vår hantering av personuppgifter.

Vill du veta vilka uppgifter som finns om dig i medlemsregistret kontakta kassören.

Ytterligare information om GDPR lagen finns att söka hos Datainspektionen.