Hem

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell och kulturell stimulans. Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam samvaro genom föredrag, studiecirklar, studiebesök, utflykter och resor. Programmen grundar sig på medlemmarnas förslag och önskemål.

Aktuellt

Referat från senaste månadsmötet den 16 september med Per Elof Ricklund finns att ta del av under ”Aktiviteter”.

Nästa träff blir den 20 oktober med besök av en trubadur. Lokalfrågan är inte klar, men annonseras i ÖA Allehanda och via e-post.

 

Styrelsen