Försäkring

Medlemsförsäkring

Som medlem i Aktiva Seniorer är du försäkrad genom en deltagarförsäkring som gäller vid olycksfall som inträffar när du deltar i Aktiva Seniorers verksamhet. Försäkringen gäller också under resa till och från verksamhet eller när du deltar i en resa som är arrangerad av Aktiva Seniorer. Försäkringen ingår i medlemsavgiften.

Om olyckan är framme

Kontakta Folksam, tfn 07-719 509 50 och hänvisa till Aktiva Seniorers försäkring nr
K 66184.