Historik

Kortfattad historik 1993-

Start

Örnsköldsviksavdelningen av Aktiva Seniorer bildades torsdagen den 6 maj 1993, på restaurang Röde Orm, fem år efter att Förbundet Aktiva Seniorer kom till på initiativ av Medborgarskolan. Första föreningen i Sverige bildades i Kristinehamn


Policy

Tonvikten skall ligga på medlemmarnas kulturella och andra gemensamma intressen. Däremot skall man inte agera pensionärsfackligt, politiskt eller ta ställning för någon särskild religiös riktning. Alla, oavsett ålder erbjuds medlemskap. Ett bi symboliserar verksamheten


Styrelse

Sedan 1993 består styrelsen av sju ledamöter plus en adjungerad ledamot (webbredaktör). Styrelsemötena hålls i ledamöternas hem


Ordföranden

Gösta Granholm 1993-1994
Karl-Erik Jakobsson 1995-2007
Gösta Näslund 2008-2015
Monica Näslund 2016-


Möteslokaler

1994-1997 i Arkenbiblioteket Föreningarnas Hus
1998-2008 på träffpunkten Rönnen
2009- i Örnsköldsviks Församlingshem


Medlemsavgifter

1993, 50 kronor , varav 5 kronor till förbundet
1997, 70 kronor, varav 10 kronor till förbundet
2004, 75 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2016, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2017, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2018, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2019, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2020, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet
2021, 100 kronor, varav 15 kronor till förbundet


Medlemsutveckling

1993, 34 medlemmar
1998, 53 medlemmar
2003, 101 medlemmar
2010, 287 medlemmar
2018, 308 medlemmar
2019, 275 medlemmar
2020, 263 medlemmar
2021, 244 medlemmar


Aktiviteter

Månadsmöten med omväxlande program
Studiebesök i närområdet
Vårutflykt med buss till intressanta platser
Julfest, mest på B-O:s Restaurang, Brux och senast på Veckefjärdens GC restaurang
Lucia på Museet och Församlingshemmet
Festlig torsdag, gemensam lunch på olika restauranger
Kultur/teaterresor, tillsammans med andra föreningar
Live på Bio i Gideågården

Studiecirklar

Har varit ett viktigt och populärt inslag i föreningens verksamhet, alltsedan Carin Säfström och hennes första studiecirkel i Sveriges historia. Marianne Marklund är den medlem som lett flest studiecirklar, ca 25, främst inom religion, etik och historia. En verklig långkörare från 1998 har operacirkeln med video- och dvdinspelningar av operor varit. Sedan 2011, då samarbetet med Gideågården började förbereds de liveoperor som ska visas där. Datagrund för seniorer med medlemmar som handledare har också lockat många deltagare, pågår fortfarande. Genom åren har föreningen haft ett mycket gott samarbete med Medborgarskolan


Slutord

Det har hänt mycket positivt i vår förening sedan 1993. En fantastisk medlemsutveckling har skett under de sista femton åren. Referaten med bild i ÖA har säkert bidragit till framgången. Medlemmarna informeras med programutskick per post, med annonsering om medlemsmötena och busstiderna till Gideågården i ÖA, nu även på hemsidan