Föreningen

Aktiva Seniorer är till för Dig som vill berika Din fritid genom att träffa likasinnade för intellektuell och kulturell stimulans. Föreningen erbjuder social gemenskap och trivsam samvaro genom föredrag, studiecirklar, studiebesök, utflykter och resor. Programmen grundar sig på medlemmarnas förslag och önskemål.

”En människa blir gammal först den dag då inget längre är intressant och engagerande. Själslig motion håller en människa ung”.

Aktiva Seniorers symbol är ett bi, ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps- och erfarenhetsbanken.

En folder med information om Aktiva Seniorer är framställd för att delas ut till nya medlemmar.