Bli medlem

Medlemsavgift: Endast 100 kr/år, till bankgiro 5040-4912. Ansökan om medlemsskap kan även göras till kassören vid våra månadsmöten, via QR-koden eller via formuläret nedan.
QR-kod: 123 159 67 17
123 159 67 17